CÁCH LẤY ID ĐƠN HÀNG TIKTOK

Đối với các đơn hàng mua trực tiếp hoặc không có ID đơn hàng, thì điền giúp shop trong phần ” Kích Hoạt Bảo Hành ” là 123

Bước 1: Vào TikTok – chọn phần “Hồ Sơ”

Bước 2: Ấn vào “Đơn Hàng & mục khác”

Bước 3: Bấm vào phần ” Xem Tất Cả “

Bước 4: Kích vào đơn hàng đã đặt

Bước 5: Copy ID đơn hàng